Dekret o dyspensie w związku z obostrzeniami sanitarnymi

Dekret o dyspensie w związku z obostrzeniami sanitarnymi

 
W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4 w strefie żółtej i 1 osoba na 7 w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

 

!!UWAGA!!

Od soboty 17.10.2020 w nabożeństwach w naszym kościele może uczestniczyć do 80 osób z bezwzględnym zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych.