Wytyczne ministerstwa m.in. co do udziału wiernych w nabożeństwach

Od soboty 7 listopada zmieniają się wytyczne ministerstwa m.in. co do udziału wiernych w nabożeństwach. 

W naszym kościele może przebywać maksymalnie 21 osób.

Wszyscy będący w kościele mają obowiązek posiadania maseczki na twarzy. Siadamy w kościele również w odstępach 2 – metrowych od siebie. W takich samych odstępach podchodzimy do Komunii Świętej, oraz wchodzimy i wychodzimy z kościoła.