Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkiego Postu 21 marca 2021

1. Serdeczne Bóg zapłać za wszelką pomoc, dobroć serca, za troskę o parafię oraz za ofiarność. Dziękuję za ofiary na Daninę Diecezjalną, złożyło ją już 121 rodzin. Bóg zapłać także za ofiary wpłacane na konto parafii. Od dziś do środy niedzieli mamy możliwość uczestniczenia w Rekolekcjach Wielkopostnych. Nauki będą głoszone na mszach św.: w niedzielę o 8.00 i 11.00 oraz od poniedziałku do środy o 18.00. Rekolekcje głosi ks. Piotr Gastoł CR – zmartwychwstaniec z poznańskiej Wildy. W czasie Rekolekcji, od poniedziałku do środy (22-24.03.), od 17.00 do 18.00 będzie okazja do Spowiedzi Świątecznej. Jeden kapłan w konfesjonale w kaplicy MB a drugi dla tych, którzy wolą zachować większy dystans – w kaplicy św. Andrzeja Boboli. Zachęcam do skorzystania.

2. Przypominam, że msza św. o 9.30 odprawiana jest na powrót w DPS w Jarogniewicach, póki co, tylko dla mieszkańców Domu.

3. W poniedziałek przypada doroczna – wieczysta Adoracja w naszej parafii. Wystawienie Najśw. Sakramentu od 9.00 do 18.00

4. W środę, Różaniec o 17.30 a Nowenna do MBNP w łączności ze mszą św.

5. W czwartek przypada ur. Zwiastowania Pańskiego. Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji o 18.00. Podejmujący adopcję, przynoszą świecę. Zbiórka ofiar na Fundusz Życia.

6. W piątek, Koronka do Miłosierdzia Bożego o 17.15 a Droga Krzyżowa o 17.30

7. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.15.30. Kazania Pasyjne głosi ks. Tomasz Koperek CR z Poznania. Na GŻ są zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8. Dzieci klasy 3, przygotowujące się do Pierwszej Komunii św., zapraszam w czwartek na spotkanie w kościele: dziewczynki o 17.00 a chłopców o 18.45

9. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na każdej mszy św. poświęcenie palm.

10. Bardzo proszę o przestrzeganie przepisów sanitarnych dotyczących maseczek, dezynfekcji rąk, odległości, ale także ilości osób, które mogą przebywać w kościele. 1 osoba na 15 m – pierwszeństwo mają rodziny zamawiające intencję mszalną.

11. Caritas diecezjalna przygotowuje dla bezdomnych, biednych i potrzebujących świąteczne paczki żywnościowe. Także Caritas parafialna chciałaby obdarować naszych potrzebujących. Dlatego proszę o dary żywnościowe oraz chemiczne. Można je przynosić do kościoła lub biura parafialnego, przyszłej niedzieli.

12. Zachęcam do lektury najnowszej prasy religijnej: PK i MPK.

13. Pożegnaliśmy Śp. Pawła Wieczorka z ul. Kościańskiej. Pamiętajmy o Nim w modlitwie. Dobry Jezu a nasz Panie…..