Ważny komunikat dotyczący nabożeństw i limitu uczestników

„Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej […] Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego. […]” /Wspólny komunikat ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego, z dnia 24-03-2021/

Kuria Metropolitalna w Poznaniu przypomina o konieczności radykalnego respektowania aktualnych przepisów sanitarnych. W związku z tym, że od soboty 27-03-2021 do 09-04-2021 obowiązują nowe limity wiernych w kościołach podczas nabożeństw tj. 1 osoba na 20 m2 – usilnie proszę, aby w naszej świątyni kategorycznie przestrzegać wszelkich rygorów sanitarnych. Nadal obowiązuje dystans społeczny (1,5-2 m), dokładne zakrywanie maseczką ust i nosa, dezynfekcja dłoni oraz preferowane przyjmowanie Komunii św. w formie „na rękę”. Jednocześnie informuję, że (od najbliższej soboty) w naszym kościele może jednocześnie przebywać 16 osób (nie wliczając w to służby liturgicznej).

Pierwszeństwo zajmowania miejsc w kościele ma rodzina zamawiająca intencję mszalną. Jeśli liczba wiernych wewnątrz świątyni przekroczy 16 osób – uprzejmie proszę pozostałych (zwłaszcza osoby młodsze), aby zechcieli uczestniczyć w nabożeństwie na zewnątrz. Nagłośnienie będzie włączone. Na czas Triduum Paschalnego oraz świąt Wielkanocy – wracamy do wcześniejszej formy telefonicznych zapisów na poszczególne nabożeństwa i msze święte!

Przypominam też, że nadal obowiązuje dotychczasowa dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy św. W celu lepszego przeżycia modlitwy podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych, zachęcam do korzystania z propozycji umieszczonych na stronie internetowej swietawdomu

Pozdrawiam wszystkich, życząc zdrowia i nadziei na szybkie ustąpienie pandemii. Trwajmy na modlitwie!

Wasz Proboszcz