DUSZPASTERZE

Józef Ofierzyński
• urodzony 14.03.1861 r.
• zmarł 1945 roku pochowany na cmentarzu parafialnym w Głuchowie
• święcenia kapłańskie przyjął 18.03.1885 roku w Fuldzie
• od lutego 1893 roku był w Głuchowie jako administrator, a w latach 1894 – 1938 jako proboszcz

Ks. Julian Walter
• urodzony 11.02.1906 roku w Inowrocławiu
• zmarł 26.11.1973 roku pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu
• w latach 1945 – 1947 proboszcz w Głuchowie

Ks. Stefan Pabiszczak
• urodzony w 1911 roku
• zmarł w 1990 roku pochowany w Ostrowie Wielkopolskim
• święcenia kapłańskie przyjął 11.06.1938 roku
• w latach 1947 – 1988 jako proboszcz w Głuchowie

Ks. Czesław Małycha
• urodzony w 1950 roku
• święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1974 roku
• w latach 1988 – 1997 jako proboszcz w Głuchowie

Ks. Józef Wachowiak
• święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1981 roku
• w latach 1997 – 2015 jako proboszcz w Głuchowie

Ks. Tomasz Marciniak
• świecenia kapłańskie przyjął 29.05.1999 roku
• od 01.07.2015 obecny proboszcz