POGRZEB KATOLICKI

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy św. i pogrzebu należy skontaktować się z ks. proboszczem.

Msza św. pogrzebowa odprawiana jest w kościele parafialnym. Pochówek odbywa się na cmentarzu.

Dokumenty przy zgłaszaniu pogrzebu

 • akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • zgoda proboszcza miejsca zamieszkania, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii (zgodę należy uzyskać przed załatwianiem formalności).


Prawo do pogrzebu katolickiego

 • wierni zmarli mają prawo do pogrzebu katolickiego.


Forma pochówku

 • Kościół zaleca pochówek ciała do ziemi,
 • Kościół nie zabrania jeśli nie została ona wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.


Pogrzeb samobójcy
Nie odmawia się pogrzebu katolickiego samobójcom, którzy w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła.
Zgodnie ze zdaniem psychiatrów, nie ponoszą oni w pełni odpowiedzialności za swój czyn, ze względu na brak pełnej świadomości lub stan chorobowy o podłożu psychicznym.

Nie mają prawa do pogrzebu katolickiego

 • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
 • osoby, które wybrały spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
 • jawni grzesznicy, ze względu na publiczne zgorszenie wiernych,
 • samobójca, jeśli przed zamachem na swoje życie był powodem publicznego zgorszenia.


Odmowa pogrzebu

 • ma miejsce tylko wtedy, jeśli dana osoba nie prosiła przed śmiercią o posługę kapłańską lub nie okazała żadnych oznak skruchy,
 • wiąże się z odmową odprawienia Mszy św. pogrzebowej, co nie oznacza, że nie wolno za danego zmarłego odprawiać Mszy św. w ogóle,
 • nie wiąże się z odmową miejsca pochówku na cmentarzu w miejscowości, gdzie istnieje tylko katolicki cmentarz parafialny.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej (Kompendium KKK 354).

Z dokumentów Synodu Archidiecezji Poznańskiej

W zasadzie każdy należący przez chrzest św. do Ludu Bożego ma prawo do chrześcijańskiego pogrzebu, który jest widocznym znakiem przynależności do Kościoła, a także stanowi dowód troski Kościoła o zbawienie zmarłego, chyba że swoim życiem temu zaprzeczał. Kościół nie rozstrzyga osoby zmarłej, a sam pogrzeb ma zawsze charakter modlitwy wstawienniczej za zmarłego (Synod, T. 1, nr 653).